FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål

Indholdet

Er indholdet juridisk korrekt?

Alle Degoans tekster i personalehåndbogen bliver gennemlæst og tjekket af vores advokat. Det betyder, at vi står inde for, at indholdet i Degoans tekster er korrekt i forhold til dansk lovgivning.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at Degoan ikke står inde for de tekster, som en abonnerende virksomhed selv lægger op. Det gælder også for tekster, der tager udgangspunkt i Degoans tekster, men som er blevet rettet til af virksomheden - uanset hvor lidt eller hvor meget, der er rettet til i forhold til Degoans oprindelige tekst.

Desuden holder Degoan sig orienteret om nye tiltag - lovgivning mv. - som kommer fra offentlige myndigheder. Ændringer bliver straks skrevet ind i Degoans tekster, og de abonnerende virksomheder bliver orienteret pr. mail.

Ovennævnte gælder også for oversatte varianter - fx engelsk - af Degoans personalehåndbog.

Hvad skal en personalehåndbog indeholde?

Kort sagt; Alt det, dine ansatte bør vide.

  • Alt, der handler om retningslinjer, politikker, love og konsekvenser. Det stiller virksomheden godt.
  • Alt det praktiske om sygemeldinger, ferie, nøgler osv. Det letter kommunikationen i hverdagen.

Det første punkt er det vigtigste. Det er de områder, der kan koste dig dyrt, hvis de ikke er beskrevet OG kendt af medarbejderne.

Opdateringer - skal jeg selv gøre det?

Alle Degoans tekster, som er lagt ud i forvejen, sørger vi for at opdatere. 
Vi opdaterer også med nye tekster, når der er nyt fra myndighederne mv. Fx da medarbejderne fik ret til fædrebarsel og omsorgsorlov. Det holder Degoan øje med og lægger ind på alle personalehåndbøger.


Dine egne tekster, navne på nøglepersoner, mail-adresser og mobilnumre skal du selv opdatere. 
Vi sender en mail nogle gange om året for at huske dig på opdateringerne.

Vi står gerne til rådighed med vores konsulenter, hvis du har behov for at få dine egne tekster opdateret.

Har I overenskomster og lokalaftaler med?

Ikke i de færdige tekster.

Men du kan selv skrive alt det ind, der hører til jeres overenskomst.

 

Står der noget om min virksomhed?

Nej. Det, der er unikt for din virksomhed, skal du selv skrive.
Der kan fx være teksten under de tre overskrifter:

  1. Kort om os
  2. Virksomhedens historie
  3. Virksomhedens vision, mission og værdier

Du vælger selv, om du vil skrive noget.
Hvis du ikke skriver noget, vises siden ikke i den færdige håndbog.
 

Skriveprocessen

Hvordan skriver man en personalehåndbog?

Det er et omfattende arbejde at få det hele med. 

Degoans værktøj sørger for, at du får alt med. Og de sider, der er helt specielle for din virksomhed, kan du bare oprette og navngive. Vi sørger for, at du når hele vejen rundt.

Hvis du har en eksisterende personalehåndbog, hjælper Degoan gerne med at få lagt den helt eller delvis ind i vores værktøj.

Kan jeg selv skrive tekster?

Du kan skrive dine helt egne tekster til alle bogens sider og emner.  Du kan også vælge at bruge de færdige tekster og så måske tilføje lidt selv.

Hvis du vil, kan du oprette dine helt egne sider under vores temaer eller endda oprette dine egne temaer. 

Valget er dit!

Kan jeg ændre i teksterne?

Ja! Altid.

Du kan skrive din helt egen tekst, vælge noget af vores tekst, tilføje eller bare lade Degoans tekst stå, som den er.

Vores tekster dækker dig og din virksomhed godt juridisk. Brug dem. I hvert fald som inspiration.

Hvor meget tid skal jeg sætte af?

Hvor meget tid, der skal sættes af, afhænger af, om man har en personalehåndbog i forvejen.. 

Hvis I ikke har en personalehåndbog i forvejen, ved vi af erfaring, at det tager 7-8 timer at vælge tekster, lægge medarbejdere ind og udgive personalehåndbogen.

Er der en eksisterende personalehåndbog, hvor dele skal med i den nye digitale personalehåndbog, tager det længere tid. Teksterne fra den gamle version skal vælges ud og lægges over.

Med abonnementet følger en times konsulentbistand, som dækker den fornødne hjælp, når man ikke tidligere har haft en personalehåndbog.

Degoan står gerne til rådighed, hvis en eksisterende personalehåndbog helt eller delvis skal lægges over i vores digitale platform. Normalt tager det 5-6 timer - kontakt os for et tilbud.

 

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Vi har gjort det let for dig at komme i gang. Du kan tjekke det hele ud i den gratis prøve.

Når du har besluttet dig og betalt, kan du enten selv gå i gang eller trække på Degoans konsulenter i det omfang, vi har aftalt det. Der følger altid en times konsulentbistand med købet.

Når håndbogen er klar, skal du oprette dine medarbejdere, så de kan få adgang. Det gøres nemt og hurtigt.

Erfaringsmæssigt ved vi, at det tager 7-8 timer at gøre sin personalehåndbog færdig og udgive den til medarbejderne. Hvis man da har 7-8 timer i træk til opgaven. Det har de færreste, da virkligheden trænger sig på i form af møder, telefon, mail osv. 

Måske har I en eksisterende personalehåndbog? Vælg det indhold, som I gerne vil have med over i den digitale personalehåndbog, så kan vi hjælpe ved at lægge det ind - det tager for det meste 5-6 timer for Degoan at gøre. Vi giver gerne et tilbud på opgaven.

Kontakt Degoan, så finder vi en løsning.

Kan jeg få hjælp til at skrive tekster og få læst korrektur?

Du kan altid få hjælp til at skrive tekster og få læst korrektur.

Kontakt Degoan, så finder vi en løsning, der passer dig!

Kan jeg lave mine egne håndbøger

Ja, din virksomhed kan købe adgang til at oprette egne håndbøger. Du redigerer dem i det samme værktøj, som bruges til personalehåndbogen.

Så kan din virksomhed lave en salgshåndbog, en sikkerhedshåndbog, en IT-håndbog eller en håndbog om lige hvad der er brug for, og de relevante medarbejdere kan få adgang til dem på samme måde som personalehåndbogen.

En personalehåndbog, hvorfor?

Hvorfor skal man have en personalehåndbog

Det skal man, fordi man deri kan samle alt det vigtigste inden for HR. Det er en oplagt mulighed for at kommunikere til de ansatte og sikre sig, at de kender til politikker, regler, forventninger, konsekvenser og alt det praktiske.

Derudover sikrer det en virksomhed meget bedre i eventuelle sager, da alt er beskrevet og bekendt.

Er der nogen lov, der kræver en personalehåndbog?

Nej. Der er ingen lov, som kræver en personalehåndbog. 
Så hvorfor bruge tid på det?

En personalehåndbog indeholder mange af de oplysninger, som du har brug for, at dine medarbejdere kender til. Hvad er virksomhedens politik, når det gælder ferieplanlægning, sygemelding, mobning, rygning, kørsel i jeres biler, vanvidskørsel osv. 

Og så er personalehåndbogen et vigtigt dokument, der fortæller om regler og konsekvenser. 

Alt dette kan man fortælle sine medarbejdere på flere måder

  • De kommer og spørger
  • Du giver besked - og håber, at du giver den samme besked hver gang
  • Det er et punkt på møde efter møde

Eller du kan have det stående i din aktive personalehåndbog.

Og medarbejderne har altid informationerne i nærheden - på mobilen!
 

Hvad sparer jeg ved at have en aktiv personalehåndbog?

Tid - og ressourcer!
En aktiv personalehåndbog holder medarbejderne opdaterede på indholdet. Desuden kan de fra mobilen let finde de ting, der er nødvendige i hverdagen; hvordan man sygemelder sig, hvornår man skal melde ferie, om der er fri 1. maj osv.
Med en aktiv personalehåndbog skal du blot spare 1 times kommunikation om året pr. medarbejder. Så er investeringen tjent hjem.

Og så kan du måske spare en stor bod, fordi dine medarbejdere er informeret ordentligt om regler og konsekvenser.

Abonnement

Ny medarbejder - skal jeg så bestille flere licenser?

Licenser sælges i bunter af 5. Det vil sige, at man køber enten 5-10-15-20 osv. licenser.

Du bestemmer selv, hvem der skal have adgang. Hvis en medarbejder forlader virksomheden, sletter du vedkommende og opretter en licens til en evt. ny medarbejder.
Hvis du har behov for flere licenser, kan de bestilles via virksomhedsadministratorens side. Her kan man også nedgradere antallet af licenser, hvis man har behov for det.

Hvor mange licenser skal jeg bruge?

Der skal bruges en licens til hver medarbejder.

Alle, der skal have adgang til personalehåndbogen, tælles med: Ledere, mellemledere, funktionæransatte, timelønnede, timelønnede på funktionærlignende vilkår, hel- og deltidsansatte osv.

Licenserne sælges i bunter á 5.

Skal jeg betale hver måned eller en gang årligt?

Som udgangspunkt forfalder betalingen en gang årligt.

Det kan dog godt lade sig gøre at få månedsbetaling, men så lægges der et administrationsgebyr på.

Hvor længe løber abonnementet?

Abonnementet løber for et år ad gangen, indtil det bliver sagt op.

Kan jeg stoppe mit abonnement?

Ja, du skal bare kontakte Degoan senest to måneder før, at abonnementet løber ud.
 

Skal jeg underskrive en kontrakt?

Nej. Når du har betalt, løber abonnementet, indtil du siger det op.

Får jeg en faktura?

Selvfølgelig. Faktura sendes pr. mail eller til dit EAN-nummer.

Produktet

Hvordan får medarbejderne adgang?

Du udfylder en formular med medarbejdernes navne, mail-adresser og mobilnumre.
Hvis du har mange medarbejdere, så kan vi hjælpe med at lægge dem ind på én gang.

Når du er klar med virksomhedens aktive personalehåndbog, trykker du på en knap. Så får alle besked.

Kan personalehåndbogen læses på mobilen?

Ja, vi har tilpasset tekst og grafik til mobilen.

Man kan både søge i håndbogen og gennemgå sit forløb som medarbejder.

Man kan selvfølgelig også læse og søge i den på tablet og pc.

Kan jeg følge med i, om medarbejderne læser den aktive personalehåndbog?

Ja, du kan se dine medarbejderes aktivitet. Du kan se, hvor mange sider de har været på, og om de har svaret på spørgsmålene.

Du kan vælge funktionen fra, hvis du ikke er interesseret i at følge de enkelte medarbejdere tæt.

Der er også mulighed for en generel monitorering, hvor du kan se, hvad der bliver søgt på. Det kan være en stor fordel at vide, om der bliver søgt meget på stress, mobning eller lignende, da det så givet et forvarsel om, at "noget"  måske er på vej. Dermed kan du som leder reagere på et tidligere tidspunkt end ellers.

Betaling

Hvor ofte skal der betales?

Når abonnementet er betalt, løber det i et år. Abonnementet fortsætter, indtil det siges op med to måneders varsel.

Hvis der i en abonnementsperiode bestilles yderligere licenser, betales der forholdsmæssigt for disse licenser til periodens udløb. I næste abonnementsperiode tælles alle licenser med i det årlige abonnement.

Man kan også vælge at betale pr. måned - her tillægges dog et administrationsgebyr.

Hvordan betaler jeg?

Du får tilsendt en faktura pr. mail eller via dit EAN-nummer.