Privatlivspolitik, persondatabehandling, cookiepolitik


Senest opdateret december 2023.

Se også vores generelle abonnementsvilkår.

Dataansvarlig i Degoan

Kim Conrad Petersen, e-mail kim@degoan.dk

Degoan er at betragte som databehandler i brugen af virksomhedens data. Det er virksomheden selv, der er dataansvarlig. Degoan.dk indsamler og behandler data, som er nødvendige for at kunne levere vores ydelser til virksomheden, som er vores kunde, og som har købt adgang til vores personalehåndbog.

Vi registrerer virksomheds- og personoplysninger.

Det drejer sig om navne, mail-adresser, telefonnumre samt forskellige andre oplysninger om virksomheden, som er indtastet i systemet. Virksomhedens medarbejdere godtager indirekte indsamlingen af deres oplysninger. Indsamlingen af personoplysninger for medarbejderne er fundamental for, at vi kan levere vores ydelser til virksomheden.

Uden disse oplysninger er vi ikke i stand til at opfylde aftalen, som indgås, og kan ikke levere vores ydelse som aftalt. Vi indsamler de oplysninger, som virksomheden selv giver os ved indgåelsen af aftalen samt oplysninger om brugernes brug af systemet. Dette er en central og nødvendig del af vores ydelse.

Virksomheden er selv ansvarlig for, at disse data er korrekte, og vi har ingen pligt (eller mulighed) for at sikre dette. På samme måde kan vi heller ikke sikre, at der ikke forekommer fortrolig information i virksomhedens håndbog. Dette er alene virksomhedens eget ansvar.

Vi indsamler informationer via cookies for at kunne tilpasse brugeroplevelsen på degoan.dk og for at kunne optimere produktet. Se mere herom i vores cookiepolitik nederst på siden.

Disse data opbevares så længe, som virksomheden har en konto hos os, og er kun tilgængelige for medarbejdere i Degoan og virksomheden selv. Datene deles IKKE med trejdepart.

 

Virksomheden har ret til at se, rette og slette sine egne data - og til at gøre indsigelser mod vores behandling af data. Den enkelte bruger/medarbejder har ikke direkte disse rettigheder, men skal gå gennem sin virksomhed for at håndhæve sine rettigheder i henhold til GDPR.

Hvis der er andre indsigelser mod vores behandling af data, eller hvis der ønskes adgang til de oplysninger, som er registreret om virksomheden og medarbejderne hos Degoan, eller hvis de ønskes ændret, eksporteret eller slettet kan det ske ved henvendelse til Kim Conrad Petersen kim@degoan.dk

Der er mulighed for at klage over vores behandling af oplysningerne, hvis vi ikke er enige I indsigelserne. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere hos Datatilsynet.

Vi beskytter alle data

Vi gemmer oplysningerne på computere (servere) med begrænset adgang, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at vores oplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder. Vi foretager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og holder vores software opdateret så godt, som det er teknisk muligt med henblik på at forhindre sikkerhedshuller eller -brud.

Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Der afgives således personlige oplysninger på eget ansvar. Vi forpligter os til at informere ved eventuelle brud på sikkerheden, som vi får kendskab til.

Vi ændrer løbende vores behandling af oplysninger i takt med udviklingen af vores produkt og relevante teknologier. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre dette dokument. Gør vi det, retter vi datoen for “senest opdateret”. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website eller en e-mail.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i brugerens browser for at kunne genkende computeren ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i Degoan ApS’ cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Før man giver sin cookie-accept sættes én uomgængelig cookie:
has_js. Den tjekker, om browseren har JavaScript og holder kun sessionen ud - indtil browseren lukkes.
Ved brugen af systemet sættes disse cookies af degoan.dk i forbindelse med brugen af systemet:

dga_details_closed
SPL778f82e1a14a535883f9d1c3273cc5ea
dga-tabs
dga_video_guide_closed
SSESS778f82e1a14a535883f9d1c3273cc5ea
cookie-agreed
cookie-agreed-version.

Og disse cookies sættes af google.dk og degoan.dk i forbindelse med indsamling af trafikdata:

_ga
_gcl_au
_ga_5Q5S439GTJ
SID
__Secure-3PAPISID
SAPISID
__Secure-3PSID
HSID
__Secure-1PAPISID
__Secure-1PSID
APISID
SSID
NID

Fjernelse af cookies

Cookies kan styres som beskrevet nedenfor.
Som virksomhed eller medarbejder hos en virksomhed, der har indgået en aftale med Degoan ApS, giver det dog ingen mening at fjerne cookies, da systemet ikke kan virke som tiltænkt uden dem.

Styr selv cookies

Browserens omgang med cookies, kan på meget kort tid indstilles på mange måder.

  • Den kan afvise alle cookies.
  • Den kan afvise cookies fra udvalgte domæner.
  • Den kan slette alle cookies fra udvalgte domæner.
  • Den kan slette alle cookies fra alle domæner, når browseren lukkes.

Bemærk: Hvis brugen af nogle eller alle cookies hindres på degoan.dk, vil systemet ikke kunne virke efter hensigten! Dette er i givet fald kundens eget ansvar og fritager ikke for betaling af abonnementet.
 

Lær hvordan cookies styres hos Erhvervsstyrelsen: Sådan undgår du cookies.