Degoans digitale whistleblower-ordning

Integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed er blevet en central del for virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere har et sikkert og anonymt sted at rapportere bekymringer.

Degoans digitale whistleblower-ordning kan netop dette.

Ordningen er en digital platform, som er en del af vores personalehåndbog. Her kan medarbejdere rapportere uregelmæssigheder, fejl, eller ulovligheder, som de ser i virksomheden. Det kan omfatte alt fra svindel med økonomi til problemer med sikkerhed. Det er også muligt at gøre whistleblower-ordningen tilgængelig fra websider mv.

Whistleblower

 

Gode grunde til at have en whistleblower-ordning

  1. Tillid: Medarbejdere vil føle sig mere trygge ved at vide, at de kan lave en anmeldelse uden frygt for ledelsens eller kollegernes reaktion.
  2. Forebyggelse: Bare det, at der er en whistleblower-ordning kan virke som en afskrækkelse for uærlig adfærd.
  3. Opdagelse: Problemer kan tages i opløbet.
  4. Omdømme: Få styr på egne ting i virksomheden. Derved kan man undgå skandaler og beskytte sit omdømme. 
  5. Lovgivning: Hvis der er flere end 50 medarbejdere, er det et juridisk krav at have en whistleblower-ordning.

At investere i en digital whistleblower-ordning er ikke kun en god forretningspraksis, men også en god måde at beskytte virksomheden. Det gælder interesser, medarbejdere og fremtid.

Du kan læse mere om ordningen i Vejledning om whistleblowerordninger på private arbejdspladser fra Justitsministeriet (PDF).

FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål

Whistleblower-ordning

Hvad er en whistleblower-ordning?

En whistleblower-ordning gør det muligt for individer (oftest ansatte inden for en organisation eller virksomhed) at:

  • rapportere om mistænkte ulovligheder
  • uregelmæssigheder
  • uetiske handlinger eller farlige forhold

som de støder på i forbindelse med deres arbejde.

Denne rapportering kan foregå anonymt eller under identitetsbeskyttelse, hvilket giver whistleblowere en vis beskyttelse mod mulige repressalier fra deres arbejdsgivere eller andre

Hvem skal have whistleblower-ordning?

Ifølge EU's whistleblower-direktiv skal følgende virksomheder og organisationer i medlemsstaterne have en whistleblower-ordning:

Private virksomheder
Alle virksomheder med 50 ansatte eller flere er pålagt at etablere interne whistleblower-ordninger. For virksomheder, der opererer inden for finanssektoren eller er underlagt anti-hvidvask eller anti-terrorfinansieringsregulering, gælder denne forpligtelse uanset deres størrelse.

Offentlige myndigheder
Alle statslige og lokale myndigheder samt andre offentlige institutioner skal også have ordninger for whistleblowing.

Hvordan får virksomheden adgang til whistleblower-systemet

Whistleblower-ordningen er en integreret del at Degoans personalehåndbog.

Ordningen er ikke med som standard, men skal tilvælges for en mindre merpris.

Hvem har adgang til whistleblower-systemet?

Hvis virksomheden har tilvalgt Degoans whistleblower-system, har medarbejderne automatisk adgang via et link på deres kontrolpanel i personalehåndbogen.

Andre kan få adgang via et åbent link, som kan lægges på virksomhedens hjemmeside.

Anmeldelsen kan tilgås fra alle enheder: mobiltelefonen, en tablet eller en computer.

Er anmelderens anonymitet sikret i whistleblower-systemet?

Ja, hvis anmelderen ønsker at være anonym, er der ingen der får at vide hvem pågældende er - heller ikke selv om anmelderen er medarbejder i virksomheden og registreret som bruger eller logget ind.

Alle indsendte data krypteres, og kan ikke læses af udenforstående - heller ikke af virksomhedens ledelse eller administrative medarbejdere, med mindre de er med i whistleblower-enheden.

Hvem ser whistleblower-anmeldelserne?

Det gør virksomhedens whistleblower-enhed, som kan bestå af interne og eksterne medlemmer.

De får besked, når en anmeldelse indgives, og har pligt til at reagere på den. Degoans whistleblower-ordning giver mulighed for, at der kan være dialog mellem anmelderen og enheden, uden at medlemmerne i enheden kender anmelderens identitet.

Hvad koster det at bruge Degoans whistleblower-system?

Degoans whistleblower-ordning er et tilvalg til personalehåndbogen, der betales med en lille merpris pr. medarbejder oven i basis-licensen.

Du kan beregne prisen i vores prisberegner.