Opdateringer

Her ser du en kort gennemgang af de seneste tilføjelser og opdateringer til Degoans system og håndbøger.
De fleste links vil kun virke hvis du er logget ind som administrator for en virksomhed.

Se alle tilgængelige tekster

Inde fra den printervenlige version af din personalehåndbog, kan du nu se alle sider og alle tilgængelige tekster - både dine egne og dem vi har skrevet, uanset om de er valgt til eller ej.

Det er en god måde at få et komplet overblik over mulighederne, og du kan nemt at gå direkte fra overblikket til redigeringen for fx at ændre dit valg eller rette en tekst.

Vælg muligheden Alle tilgængelige tekster som vist her.

Nye medarbejderfunktioner

Hvis du vil arbejde med flere medarbejdere ad gangen, så er der lavet et nyt sæt funktioner til det. Du finder det over listen med medarbejdere på knappen Flere muligheder. Den fører til en side med flere nye funktioner, bl.a. muligheden for at håndtere flere medarbejdere ad gangen.

Slet ikke medarbejdere

Når en medarbejder holder op i virksomheden, så anbefaler vi at man ikke sletter pågældende i håndbogssystemet, men blot deaktiverer kontoen.

Det kan gøres for hver enkelt medarbejder inde fra medarbejderadministrationen, hvor man redigerer medarbejderen, og fjerner krydset i boksen Aktiv.

Dette vil betyde at medarbejderen stadig findes i systemet, men ikke længere har adgang - og ikke længere tæller med som en brugt licens.

Fordelen er, at alle oplysninger om medarbejderen stadig er tilgængelige, fx sidebesøg og log med tilsendte mails og SMS'er. Disse kan måske være praktiske at have adgang til, hvis man har brug for information om en tidligere ansat.

Desuden kan man uden videre aktivere kontoen igen, og den relevante medarbejder vil så have alle sine oplysninger, og fuld adgang fuldkommen ligesom tidligere, hvilket er langt mere praktisk end at skulle oprette medarbejderen påny.

Hvis man vil deaktivere mange medarbejdere på en gang, så kan det ske via funktionen Håndter flere medarbejdere ad gangen.

Læg din egen tekst forrest

Hidtil har man kun kunnet lægge en tekst ind efter Degoans tekst i personalehåndbogen. Nu kan man vælge at lægge teksten foran Degoans tekst. 

Du skal bare skrive teksten i tekstfeltet og sætte et √ i kassen med teksten: Sæt din egen tekst først.

Det var et ønske fra en af vore abonnenter, som vi nemt kunne opfylde - nu kommer det alle abonnenter til gode.

Tvillingeforældre har ret til ekstra orlov - se Ledelseshåndbogen

Fra d. 1. maj 2024 har forældre til tvillinger ret til 26 ugers ekstra orlov. 13 uger til hver, inden børnene fylder 1 år.

Opdateringen er sket i Ledelseshåndbogen.

Som virksomhedsadministrator skal man selv opdatere personalehåndbogen, hvis man synes, at det er relevant at vide for alle medarbejdere.

Se Ledelseshåndbogen her.

Nyt kontrolpanel

Når man administrerer virksomhedens medarbejdere, kan man håndtere dem individuelt, og fx oprette og rediger medarbejdere.

Men der er en lang række andre funktioner, som har med administrationen af medarbejdere at gøre, og de er nu samlet i et nyt kontrolpanel.

Det tilgås nemmest fra rækken af knapper i medarbejderadministrationen, hvor den nye knap hedder "Flere muligheder",

I panelet finder man bl.a. 

  • Oprettelse af en ny medarbejder
  • Tilkøb af flere licenser og SMS'er
  • Mulighed for at oprette mange medarbejdere på én gang
  • Mulighed for at aktivere eller detaktivere mange medarbejdere på én gang
  • ... samt en række andre funktioner.

Panelet skulle gerne give et bedre overblik over de mange muligheder der er for nemt at administrere medarbejderne.

HR-messe i Øksnehallen - til september

Igen i år deltager Degoan i HR-messen Træfpunkt 2024 i Øksnehallen i København.

Vi er på stand 147 lige ved siden af cafe-området. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen - 25. og 26. september 2024

Tidsregistrering

I Ledelseshåndbogen finder du de krav og gode ting at huske, når virksomheden skal have styr på tidsregistreringen.

Her finder du også forslag til, hvad virksomhedens politik om arbejdstidsregistrering skal indeholde.

I personalehåndbogen har vi bare tilføjet denne tekst:

Som medarbejder i (Virksomhed) har du pligt til at registrere din arbejdstid. 
Nogle medarbejdere er ikke pligtige til at registrere arbejdstiden.

Se i dit ansættelsesbevis, om du har pligt til at registrere din arbejdstid. Hvis der ikke nævnt noget om registrering af arbejdstid, skal du spørge din nærmeste leder eller HR.

Degoan vil opfordre til, at man som virksomhedsadministrator skriver noget om de regler, der gælder i virksomheden. Fx hvilket system man bruger, virksomhedens politik mv.

Ny tekst om at tage billeder

Hvor og af hvad må man tage billeder?

Ikke alle medarbejdere ved, at de skal passe på med at tage billeder i private hjem eller i andre virksomheder. Hvis man gør noget forkert, kan man blive straffet - endda med fængsel i op til et halvt år!

Du skal selv vælge siden til - det gør du under Alle sider.

Kunstig intelligens (AI)

Der er stor forskel på, hvordan virksomheder vil bruge AI/kunstig intelligens. 

Du kan nu tilvælge en side om AI i personalehåndbogen under Alle sider, og vælge den tekst der gælder for din virksomhed. Du kan selvfølgelig også selv skrive en tekst eller tilføje til vores.