Alt for mange arbejdsgivere tager ikke ligebehandlingsloven alvorligt

20/09 2022

Mange arbejdsgivere tager ikke ligebehandlingsloven alvorligt. Eller gør sig selv den tjeneste at være bekendte med den.

Det viser sig tit at være en stor fejl. Der ses mange sager, hvor folk er blevet fyret for fx at være gravide eller på barsel. Det er ulovligt at forskelsbehandle på baggrund af køn, race, etnicitet m.m.

Det ved en del virksomheder godt. Mange glemmer måske, at bevisbyrden i disse typer sager ligger hos dem. Det er en svær byrde at løfte. Kan man ikke det, kan det udløse store bøder. I mange tilfælde hiver ofrene for uretfærdig behandling arbejdsgiveren i retten.

Hvad kan man som arbejdsgiver gøre?

Som arbejdsgiver kan man sætte sig godt ind i reglerne om personalejura. Det kan fx være via en personalehåndbog, som skal fungere som et ledelsesværktøj for ledelsen. På den måde kan ledelsen helgardere sig og undgå søgsmål.

For at personalehåndbogen skal være et godt værktøj, skal den være levedygtig og velskrevet.

Det er ikke lovpligtigt med en personalehåndbog. Dog er det langt billigere at investere i en aktiv og levedygtig personalehåndbog. Dermed er man som ledelse bedre stillet og godt bekendt med lovene.

3F, 24. april 2019