Ledelseshåndbog

Ledelseshåndbogen hjælper dig med at holde styr på personalejura og -politik.

Den er nem at søge i og er skrevet i et sprog, der er til at forstå.

Ledelseshåndbogen uddyber indholdet fra mange af personalehåndbogens temaer. Her får du fokus på, hvad du som arbejdsgiver kan og må, og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Den er en hjælp til at navigere i komplekse områder som ligebehandlingslov, arbejdsmiljøregler og opsigelser.

Vi sørger for, at den altid er opdateret på lovgivningen.

Indholdet er ikke tilgængeligt for medarbejderne.

Ledelseshåndbogen er inddelt i temaer og dækker de mest gængse områder inden for fx:

  • Ansættelsesret
  • Arbejdsmiljø
  • Chikane
  • Ligebehandlingslov
  • Sygefravær.

Ledelseshåndbogen er kun tilgængelig ved køb af et abonnement på Degoans digitale personalehåndbog.

Du kan se mere om personalehåndbogen og priser her.