Virksomhed idømt 250.000,- kr. for sexchikane

28/06 2022

En virksomhed blev idømt bod på 250.000,- kr. på grund af sexchikane.

En mandlig ansat havde udsat en kvindelig ansat for sexchikane gennem en lang periode. Chikanen var så slem, at kvinden sygemeldte sig.

Chikanen bestod af opkald og SMS-beskeder. En enkelt gang blev kvinden også fysisk udsat i en slem grad. Manden havde tvunget hende med ud på et toilet på arbejdet. 

Da hun sygemeldte sig, fortalte hun samtidig ledelsen om chikanen. Hun blev fyret i stedet for at få hjælp. Hun fik at vide, at hun ikke udførte sit arbejde godt nok. 

Kvinden bragte derefter sagen for retten.

Retten fandt, at virksomheden var ansvarlig for sexchikanen, samt at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven. Det udløste en erstatning på 250.000,- kr. til kvinden.

Det er en arbejdsgivers pligt at sikre sine ansatte mod chikane fra kollegaer. Virksomheden gjorde intet i denne sag, og derfor blev den dømt.

Dansk Erhverv, 6. januar 2022