Millionbøder til selskaber for diskrimination

27/09 2022

Forsikringsselskaber har systematisk diskrimineret gravide og nybagte mødre gennem lang tid. Dette har ledt til bødeudgifter på op imod 30 mio. kr.

Flere tusinde kvinder har oplevet at blive diskriminerede for enten at være gravide eller nybagte mødre. De har fået afvist dækning til forskellige behandlinger.

Det gjaldt bl.a. mén og skader som følge af graviditet. Flere fik direkte at vide, at de ikke kunne få hjælp, fordi de var gravide. 

Ligebehandlingsnævnet gik ind i sagen, da diskriminationen blev bragt frem i lyset. 

Nævnet afgjorde, at selskaberne systematisk har forskelsbehandlet på baggrund af køn. Det er ulovligt og i strid med ligebehandlingsloven. 

Mange selskaber er blevet idømt høje bøder. Flere har accepteret deres straf. De er også gået i gang med at betale til de afviste kvinder. 3.300 har indtil videre fået erstatning. 3,4 mio. breve med beklagelser er også sendt ud til kvinder. Det er ikke kun de afviste kvinder, som har modtaget et brev. 

Sagen er stadig åben. Flere enkeltsager mangler afslutning. Dertil har nogle selskaber ikke taget stilling til deres bod endnu.

dr.dk, 21. januar 2022