Må man fyre far, inden han går på barsel?

11/10 2022

Hvad er reglerne om fædre og barsel? Må man fyre dem inden, under eller efter? Hvornår og hvor meget er fædre beskyttet af ligebehandlingsloven? 

Ret&Råd udlægger seks faser af en graviditet: 

1. Et par forsøger at blive gravide, men er det ikke endnu

Prøver parret via naturens vej, er man ikke beskyttet efter ligebehandlingsloven. Man er først beskyttet, når kvinden er gravid, og når arbejdsgiveren har fået besked om det. 

Får man hjælp fertilt, er man beskyttet som kvinde, når behandlingen går i gang. Ikke op til. Det står ikke skrevet i loven, om faren også er beskyttet. Dog viser det sig i praksis, at han er beskyttet.

2. Kvinden er gravid, men termin er langt væk

Som arbejdsgiver skal du have fået nyheden om graviditeten, før nogen er beskyttet af loven. 

3. Nyheden offentliggøres 

Mor er automatisk beskyttet, men hvad med far? 

Far er beskyttet, hvis han har sagt, at han vil holde orlov. Her snakker vi fædreorlov, som er 14 dage efter fødslen, samt forældreorlov, som er den resterende orlov.  

Far er ikke dækket ind, hvis han kun har fortalt, at hans partner er gravid. Han skal også fortælle, at han ønsker orlov. Han kan derfor fyres uden at være beskyttet af loven.

Far skal ønske orlov senest fire uger før den dag, han ønsker at gøre brug af den. 

Han er beskyttet i det sekund, han ytrer ønske om orlov. 

Har du som arbejdsgiver besluttet at fyre far, inden han potentielt skal på orlov, handler du ikke i strid med ligebehandlingsloven. Du skal dog kunne bevise det. 

4. Baby er født, far er på barsel i to uger (fædreorlov)

Far er beskyttet. Han kan kun fyres ved særlige tilfælde. Det kunne fx være, at hans afdeling lukkes ned, og at der ikke kan findes en lignende stilling til ham. 

5. Far kommer tilbage efter 14 dage - ønsker måske mere orlov senere

Selv om intet er lagt fast, kan far blive ved med at være beskyttet af loven i lang tid. 

Han er mest beskyttet, lige efter han kommer tilbage fra de 14 dage. Han er også beskyttet kort før, han ønsker orlov igen. 

6. Far er på vej retur efter forældreorlov 

Inden far vender tilbage, sender han en mail med ønsket om en mere fleksibel arbejdstid. På den måde kan han hente sit barn fra daginstitution.

Far har ret til at spørge om at få ændret sine arbejdstider. Dog har du som arbejdsgiver ikke krav til at efterkomme hans ønsker. Du skal gennemgå dem og vurdere, om det kan lade sig gøre. Du skal også svare på skrift inden for 14 dage. 

Der sker ikke noget ved ikke at opfylde hans ønsker. Faren må bare ikke fyres for at have spurgt. 

Det er vigtigt, at far kommer tilbage til en stilling på linje med den, han besad inden orlov. Job og vilkår må ikke være dårligere for ham. Vilkår må gerne være ændrede. Så længe de er på lige fod med dem, han havde inden orlov. 

Bevisbyrde i sager om ligebehandling

I normale sager har man “ligefrem bevisbyrde”. Det betyder, at den, der anklager en anden, skal bevise at tale sandt. 

I sager om ligebehandling gælder “omvendt bevisbyrde” eller “delt bevisbyrde”. 

Det betyder, at du som arbejdsgiver skal bevise din uskyld. Det gælder bl.a. i sager om opsigelse af en gravid og forældre på barsel. 

Det kan være meget svært for en arbejdsgiver at løfte bevisbyrden. Tit ender arbejdsgiveren med at betale en stor bøde.

Bøder i disse typer sager

Man ser tit bøder på størrelse med 6, 9 eller 12 måneders løn. Det afhænger af, hvor lang tid medarbejderen har været ansat. Det afhænger også af, hvor grov sagen er. 

En ny medarbejder kan få godtgørelse svarende til fire måneders løn.

Ret&Råd Advokater, 5. februar 2020