Gør rekrutteringsprocessen mere effektiv med en personalehåndbog

06/06 2023
Du sparer tid 

Rekrutteringsprocessen kan med fordel effektiviseres ved en aktiv brug af virksomhedens personalehåndbog. Er den udførlig og opdateret, kan den fungere som et vigtigt kommunikationsværktøj. 

En virksomhed kan sætte dens håndbog i spil ved at linke den til jobopslaget. Håndbogen vil have interesse for potentielle ansøgere, da de kan få et billede af, hvem organisationen er, og hvad den står for.

Det kan gøre, at de rigtige sender en ansøgning af sted. 

Dette kan være med til at skabe den gode rekrutteringsproces, hvor man ved hjælp af personalehåndbogen sorterer de fra, der ikke passer ind i virksomheden. Virksomheden har derfor færre irrelevante ansøgninger, der skal læses igennem og tages stilling til. Dermed sparer virksomheden tid. 

Du sparer penge

I flæng med at spare tid, sparer virksomheden også penge. 

Den overordnede økonomi ved at skulle holde samtaler af flere omgange, ansætte og sætte den nye ind i arbejdsgangene kan også reduceres, hvis man ansætter den rigtige fra start. Det er der større chance for, når personen er godt inde i virksomhedens personalehåndbog.

Nogle virksomheder oplever at ansætte forkerte kandidater, og det er en dyr affære. Man har spildt tid og penge på den forkerte, og måske skal man igennem hele møllen igen med samtaler osv. Dette kan måske imødekommes ved at sætte håndbogen i spil på et tidligt stadie.  

Onboardingen effektiviseres

Har den nye medarbejder læst personalehåndbogen allerede inden start, kan det hjælpe til en hurtigere og mere effektiv onboarding.

I stedet for at fokusere på at fortælle om parkering, frokostordning, pauser m.v., kan fokusset i stedet lægges på at få medarbejderen grundigt ind i arbejdsgangene og -opgaverne. På den måde kommer den nye medarbejder hurtigere op i gear, da der er mere tid til at danne den faglige relation.

 

Mangler du en udførlig personalehåndbog? Det kan Degoan hjælpe dig med.

Prøv systemet gratis Gratis online demo