Er en personalehåndbog lovpligtig?

10/05 2023

Nej, men den sender en stærk signalværdi

Selv om det ikke er lovpligtigt at have en personalehåndbog, får mange virksomheder øjnene op for, at den er god og nyttig at have. Bruges en personalehåndbog aktivt, kan den være en virksomheds vigtigste kommunikationsværktøj.

Der er en masse emner, som en arbejdsgiver har pligt til at tage stilling til. Emner som rygning, arbejdsmiljø og instruktion i brug af maskiner og værnemidler. Dertil er der en masse love, en arbejdsgiver også skal overholde. Det i sig selv er en stor opgave at holde styr på. Bliver de ting nedskrevet i virksomhedens personalehåndbog, har det flere fordele.

  • Man undgår misforståelser
  • Arbejdsgiveren står stærkt hele vejen rundt 
  • Der kan altid henvises til personalehåndbogen ved tvivl
  • Kommunikationen mellem arbejdsgiver og medarbejdere bliver ensartet 
  • Det signalerer, at der er styr på tingene 
Skab tryghed med en opdateret personalehåndbog

Når en virksomhed har taget stilling til og nedskrevet personalejura, skaber det tryghed, forudsigelig og stabilitet. Medarbejderne ved nemlig, at retningslinjerne er tydelige og klare. 

Hvis du undrer dig over, hvordan man skriver en personalehåndbog, kan Degoan hjælpe dig. Degoan har udviklet et software, som gør personalehåndbogen digital og aktiv. Medarbejderhåndbogsskabelonen fra Degoan indeholder 18 temaer med en række undersider - der er tænkt på (stort set) det hele. Degoan har på forhånd skrevet 100+ præfabrikerede tekster, som er dækkende i forhold til lovgivning - de er tjekket igennem af en erhvervsadvokat. Degoan opdaterer, når nye love og regler bliver vedtaget, så det slipper virksomhedens selv for at gøre. Du kan prøve systemet gratis i tre uger. Eller få en gratis online demonstration

Lovpligtig Whistleblowerordning

En ting, som er et lovkrav, er en Whistleblowerordning. Har en virksomhed 50+ medarbejdere, skal virksomheden inden årets udgang have en Whistleblowerordning. En Whistleblowerordning bliver i efteråret 2023 en naturlig del af Degoans produkt.

Prøv systemet gratis Gratis online demo