Begår du som arbejdsgiver (u)bevidst sexisme?

31/05 2022

Mange kvinder oplever at få stillet spørgsmål om deres planer for børn til ansættelsessamtaler. Mænd får ofte spørgsmål om fritidsinteresser og hobbyer. 

Faktisk er det sådan, at hver femte kvinde bliver spurgt ind til deres planer om børn. Mænd for sjældent de spørgsmål. Det er sexisme, mener Anja C. Jensen, som er næstformand i HK.

For nogle arbejdsgivere er det måske bevidst, fordi en kvinde er på barsel i lang tid. Andre arbejdsgivere begår måske ubevidst sexisme.

At spørge ind til folks planer om at udvide familien er i sig selv ikke ulovligt. Stilles spørgsmålene kun til det ene køn, er der tale om sexisme. Spørgsmålene og svarene vil indgå i den samlede bedømmelse. Det er ulovligt, da man så forskelsbehandler på baggrund af køn.

Det er et brud på ligebehandlingsloven, hvis en virksomhed forskelsbehandler. Det leder i mange tilfælde til retssager. Arbejdsgivere ender tit med at betale bod til den medarbejder, der har hevet sagen i retten.

Virksomheder taber ofte disse sager, fordi bevisbyrden ligger på deres skuldre. Den form for bevisbyrde kan være meget svær at løfte. Dermed idømmes arbejdsgiverne store bøder.

Et godt råd

Man kan undgå sager som disse ved at have en god og veletableret personalehåndbog. Den skal alle ledere og medarbejdere være bekendte med. På den måde kan man sikre sig, at alle har den samme viden om personalejura. Derved kan søgsmål om emner i håndbogen forhåbentlig undgås.

Sjællandske Medier, 5/7 2021