AI politik

30/04 2024
AI-generet billede

Hvem har skrevet denne tekst? Det har ChatGTP og Dall-E har genereret billedet. Altså begge lavet af AI og uden yderligere redigering.
Man kan have sin mening om begge, men der er ingen tvivl om, at man bliver hjulpet godt på vej, hvis man vil definere en politik om brugen af kunstig intelligens i sin virksomhed. 

Dog skal man være opmærksom på nogle fejl, der ikke stemmer overens med dansk retsskrivning. Desuden er teksten meget svær at læse, da den har en lix på 59. Tekster med en lix +55 er meget svære at læse.
Hvis den skulle bruges i Degoans personalehåndbog, ville den blive skrevet ned til lix ca. 30, som er en let læst tekst.

 

Virksomhedens Politik for Anvendelse af Kunstig Intelligens (AI)

Formål: 

Denne politik har til formål at sikre en ansvarlig, etisk og lovlig anvendelse af kunstig intelligens (AI) i [Virksomhedens Navn]. Politikken omfatter alle AI-systemer, der anvendes i virksomhedens operationer, herunder men ikke begrænset til automatisering af arbejdsprocesser, dataanalyse, kundeservice og produktudvikling.

Anvendelsesområde: 

Denne politik gælder for alle medarbejdere, kontraktansatte, freelancere og tredjeparter, der udvikler, implementerer eller anvender AI-teknologi under virksomhedens regi.

Etiske Principper:

  1. Transparens: AI-systemernes funktioner og beslutningsprocesser skal være dokumenterbare og forståelige for relevante interessenter.
  2. Rettighedssikring: AI skal respektere og fremme menneskerettighederne, herunder privatlivets fred og databeskyttelse.
  3. Ansvarlighed: Virksomheden vil sikre klarhed over ansvarsforhold og ansvarliggørelse ved fejl eller skader forårsaget af AI.
  4. Retfærdighed: AI-systemer skal udvikles og anvendes uden fordomme og diskrimination og skal fremme lighed og inklusion.

Lovgivningsmæssig Overholdelse: 

AI skal anvendes i overensstemmelse med alle relevante lokale, nationale og internationale love og regulativer.

Risikostyring: 

Virksomheden vil regelmæssigt vurdere risici forbundet med AI-applikationer og implementere risikoreducerende foranstaltninger, herunder men ikke begrænset til tekniske, organisatoriske og juridiske skridt for at minimere potentielle negative effekter på individer og samfundet.

Uddannelse og Bevidstgørelse: 

Alle medarbejdere involveret i anvendelsen af AI skal modtage relevant uddannelse om etisk AI-brug, lovgivningsmæssige krav og virksomhedens retningslinjer.

Overvågning og Revision: 

Overvågning af AI-systemerne skal foretages for at sikre overholdelse af denne politik og relevante love. Revisioner skal udføres årligt eller efter behov.

Implementering: 

Denne politik træder i kraft øjeblikkeligt og skal gennemgås årligt eller oftere, hvis det skønnes nødvendigt. Alle afdelinger er ansvarlige for at implementere og overholde denne politik.

Godkendelse: 

Politikken er godkendt af [Navn], [Titel] den [Dato].

Ved at overholde disse retningslinjer bekræfter [Virksomhedens Navn] sit engagement i ansvarlig brug af AI-teknologi, der støtter virksomhedens mission og værdier, samtidig med at det sikrer respekt for menneskerettigheder og retfærdighed.

ChatGTP