Personalehåndbogen findes også på engelsk - English version available

Degoans personalehåndbog findes også i en engelsk udgave. Det er dermed muligt at have en håndbog, der henvender sig til både dansk- og engelsktalende medarbejdere.

Vi har oversat alle håndbogens temaer og sider, og der kan åbnes for adgang til disse sider ved henvendelse til Degoan. Herefter kan man angive, om medarbejdere taler dansk eller engelsk, og al kommunikation til medarbejderne vil derefter foregå på deres respektive sprog, og systemet vil være på deres valgte sprog.

Når virksomheden tilføjer egne tekster, kan disse også skrives på begge sprog, så engelsktalende medarbejdere får en udgave, de kan bruge.

Vi kan hjælpe med at få oversat egne tekster til engelsk. Kontakt os for at høre mere.

Flag
 

Prøv systemet gratis

English version of the staff handbook

Degoan's employee handbook is also available in an English version, and it is possible to have a handbook that addresses both Danish- and English-speaking employees.

We have translated all the themes and pages of the handbook, and access to these pages can be granted by contacting Degoan. You can then specify whether employees speak Danish or English, and all communication to the employees will then be in their respective languages, and the system interface will be shown in their chosen language.

When the company adds its own texts, these can also be written in both languages, so that English-speaking employees get a version they can use.

We can help you translate your own texts to English. Contact us to hear more.

Gratis online demo