Håndtering af det fysiske arbejdsmiljø reducerer dødsulykker

02/05 2023

Hvad siger din personalehåndbog om sikkert arbejdsmiljø?

Ifølge loven er det en virksomheds ansvar og pligt at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Virksomhedens personalehåndbog kan være det vigtigste kommunikationsværktøj og nøglen til at reducere arbejdsulykker på arbejdspladsen. Den skal være udførlig, let at forstå og nemt tilgængelig.

Ifølge Arbejdstilsynet døde der i 2022 43 personer på arbejdspladsen. Det svarer til, at en medarbejder dør hver 9. dag. Samme år blev der indberettet 90.437 arbejdsulykker. Tallene har aldrig været højere og bevidner, at der skal være fokus på et sikkert fysisk arbejdsmiljø. 

Degoan kan hjælpe din virksomhed med at få en udførlig personalehåndbog på én dag. Degoan har i forvejen skrevet 100+ tekster, som er dækkende i forhold til forskellige lovgivninger. Teksterne er lette at forstå. Degoan har medtænkt mange vigtige og lovmæssige temaer i personalehåndbogen. Til lederen har Degoan endda lavet en Ledelseshåndbog, så du får hjælp til at navigere i lovmæssige, svære emner. Du kan prøve Degoans system gratis i tre uger.

Hvordan får man et godt arbejdsmiljø?

Fysisk arbejdsmiljø skal sikres i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ud over den lovpligtige APV (arbejdspladsvurdering), som skal laves hver 3. år, kan et sikkert fysisk arbejdsmiljø sikres igennem flere initiativer.

  1. Lave risikovurderinger: Identificere potentielle farer og risici på arbejdspladsen. Grundige risikovurderinger kan hjælpe med at identificere farlige situationer og arbejdsprocesser, så der kan træffes nødvendige forholdsregler.
  2. Træne medarbejdere: Således alle har grundig træning i at bruge udstyr og maskiner sikkert, så ulykker og skader undgås. Dertil skal medarbejdere anmelde, hvis de ser noget sikkerhedsmæssigt uforsvarligt.
  3. Ergonomi: Arbejdspladsen skal indrettes ergonomisk korrekt for at undgå skader, som kommer af gentagne bevægelser og dårlige arbejdsstillinger.
  4. Vedligeholde udstyr: Udstyr og maskiner skal jævnligt tjekkes og vedligeholdes, så de er sikre og fungerer korrekt.
  5. Beskyttelsesudstyr: Er nødvendigt og skal være til rådighed, hvis medarbejdere er i risiko for at komme til skade.
  6. God ventilation: På den måde bliver medarbejdere heller ikke udsat for farlige dampe eller luftforurening.
  7. Ordentlig belysning: For at undgå belastning af øjne, hovedpine og træthed.

 

I den udførlige personalehåndbog fra Degoan er der i forvejen taget stilling til fysisk arbejdsmiljø i form af Sikkerhed for alle, APV, Arbejdsmiljøorganisation, brandplan, forsikringer m.m. 

Skal vi hjælpe dig med at hjælpe dine medarbejdere?

Prøv systemet gratis Gratis online demo