Afgørelse ophævet: Virksomhed har alligevel ikke overtrådt arbejdsmiljøloven

26/01 2022

Arbejdstilsynet traf en afgørelse om, at en arbejdsplads havde overtrådt arbejdsmiljøloven. 

Den afgørelse blev senere ophævet af Arbejdsmiljøklagenævnet.

I en arbejdsulykke fik en mand klemt sine fingre af en USB plade ved løft. På arbejdspladsen var der en uskreven regel om, at man kun bar en plade ad gangen. Det vides ikke, om manden havde løftet mere end én plade. 

Han havde ikke handsker på ved løftet. 

Efter ulykken lavede virksomheden nye procedurer for, hvordan man skal bære USB plader. Procedurerne blev meldt ud til alle ansatte. 

Arbejdstilsynet vurderede, at loven var blevet brudt. Årsagen var de nye, udsendte procedurer. 

Arbejdstilsynets konklusion var, at der ikke var ordentlige sikkerhedsforanstaltninger på plads inden ulykken. Derfor var afgørelsen, at virksomheden havde overtrådt loven. 

Arbejdsmiljøklagenævnet omstødte dommen. De vurderede, at der ikke var nok oplysninger i sagen.

Det stod ikke klart, om ulykken skete på grund af manglende instruktion. Eller om det var på grund af måden, løftet blev udført på. Dermed var det også blot en uformel regel, at man bar en plade ad gangen.

Nævnet lagde også vægt på, at virksomheden havde bragt forholdene i orden.

Ankestyrelsen