Også på engelsk - also in English

Degoans personalehåndbog findes også i en engelsk udgave, og det er muligt at have en håndbog, der henvender sig til både dansk- og engelsktalende medarbejdere.

Vi har oversat alle håndbogens temaer og sider, og der kan åbnes for adgang til disse sider ved hendvendelse til Degoan. Herefter kan man angive om medarbejdere taler dansk eller engelsk, og al kommunikation til medarbejderne vil derefter foregå på deres respektive sprog, og systemet vil være på deres valgte sprog.

Når virksomheden tilføjer egne tekster, kan disse også skrives på begge sprog, så engelsktalende medarbejdere får en udgave de kan bruge.

Vi kan hjælpe med at få oversat egne tekster til engelsk. Kontakt os for at høre mere.

Flag
English version of the staff handbook

Degoan's staff handbook is also available in an English version, and it's possible to have a handbook that addresses both Danish- and English-speaking employees.

We have translated all the themes and pages of the handbook, and access to these pages can be granted by contacting Degoan. You can then specify whether employees speak Danish or English, and all communication to the employees will then be in their respective languages, and the system interface will be shown in their chosen language.

When the company adds its own texts, these can also be written in both languages, so that English-speaking employees get a version they can use.

We can help you get your own texts translated into English. Contact us to hear more.