Ledelseshåndbogen

Ledelseshåndbogen er en hjælp til at finde hurtig information om nogle af alle de områder, der er aktuelle i forhold til ansættelse og medarbejdere.

Vi har valgt noget ud, som vi ved er vigtigt at have styr på, og giver dig en kort indføring i indholdet.

Indholdet er ikke nødvendigvis fyldestgørende og du skal altid tage kontakt til en rådgiver, i sager du er i tvivl om. 

Vi sørger for at indholdet er opdateret i forhold til lovgivning.

Ledelseshåndbogen

· Ansættelsesret og aftaler
· Chikane
· Advarsel
· Arbejdsmiljøorganisation
· Arbejdstid
· Arbejdsmiljø
· Arbejdsmiljøregler
· Bortvisning
· Pauser
· Hvad må jeg spørge om til samtalen?
· Alkohol og narkotika
· Ferie
· Arbejdstid, fritid og løn
· APV
· Ligebehandlingsloven
· Psykisk arbejdsmiljø
· Store Bededag
· Misligholdelse og konsekvenser
· Mindsteløn
· Chikane og ligebehandling
· Værnemidler
· Sygdomsfravær
· Personalegoder
· Krav om løngennemsigtighed
· Hvad betyder bod?
· Diverse
· Brug af virksomhedens biler
· Vanvidskørsel
· Ansættelsesbevis
· Omsorgsorlov
· Overvågning af medarbejdere
· Tilladelse til at anvende billeder
· Whistleblowerordning
· Ansættelsesaftalen
· Plejeorlov
· Længerevarende sygdom
· Greenwashing
· Overenskomst
· Lokalaftale
· Barns sygdom
· GDPR
· Løn under sygdom
· Hvem er funktionær?
· IT og digitalt
· Syg medarbejder - hvad må jeg?
· Funktionærlignende vilkår
· Opsigelse
· Regler for barsel
· Barselsorlov til andre end biologiske forældre
· Pligt til registrering af arbejdstid
· Barselsorlov til forældre til tvillinger