Integration/API til Degoan

Det er muligt at lave en meget tæt og automatiseret integration mellem degoan.dk og andre systemer.

Formålet med integrationen er at gøre det muligt for andre systemer at udveksle data med systemet bag degoan.dk.

Vi har ikke udviklet et generelt API til dette formål, da behovet og de mange varierende krav fra forskellige kunder ikke retfærdiggør denne udviklingsomkostnin. 

Vi har dog stadig rige muligheder for at lave løsninger, fordi Degoans system er baseret på et standardsystem, som i sig selv åbner for mange muligheder, og har masser af eksisterende integrationsmoduler.

 

Eksempler

Synkronisering af brugere

Et eksternt system kan stille en medarbejderliste til rådighed for degoan.dk. Vi kan trække listen efter behov, og på den måde holde degoans medarbejderliste for din virksomhed opdateret.

Det betyder at medarbejdere kan vedligeholdes ét sted i virksomhedens eksisterende system, og når de slettes eller rettes dér, så afspejler det sig i listen over medarbejdere hos virksomheden på degoan.dk.

Tjenesten kan også udveksle andre data, fx telefonnumre og mail-adresser, således at ændringer centralt slår igennem på degoan.dk.

Vi ligger ikke fast på nogen standard eller metode for denne udveksling. Vores kunder bruger vidt forskellige systemer med vidt forskellige muligheder, og integrationen laves fra kunde til kunde med mindre der er gengangere blandt systemerne.

Hyppigheden af dataudveksling kan variere. Nogen vil gerne have en synkron udveksling, så data altid er up-to-date, andre kan nøjes med en udveksling fx en gang i døgnet eller endda sjældnere.

Centralt login

Degoan.dk kan forespørge på et system hos virksomheden om en bruger eksisterer og er logget ind dér. Hvis det er tilfældet kommer brugeren ind på degoan.dk uden videre.

Hvis brugeren findes, men ikke er logget ind, kan brugeren sendes videre til et centralt login, som derefter sender brugeren tilbage til degoan.dk hvis det er gået godt.

Direkte link på Intranet

Hvis din virksomhed ønsker et direkte link fra fx et intranet til håndbogen for den enkelte medarbejder, så kan det lade sig gøre.

Vi tilbyder “magiske”, token-baserede links uden login til alle medarbejdere, og disse kan i princippet ligge som individuelle links på et intranet.

Der skal dog være opmærksomhed på, at linket fører direkte til medarbejderens sider og profil, og derfor skal behandles som fortroligt, og ikke bør være tilgængeligt for andre end medarbejderen selv.

På samme måde som ved et centralt login eller synkronisering af brugere, kan der laves en tjeneste, som leverer det korrekte link ved en given forespørgsel fx baseret på en mail eller et bruger-ID, således at systemerne taler direkte sammen, og at linket aldrig kommer “i menneskehænder”.

Integration af indhold

Din virksomhed ønsker måske at præsentere håndbogssiderne inde i jeres eget system med eget design og navigation, måske fordi I har en fælles grænseflade på alle deres IT-systemer.

Vi kan stille et udtræk af jeres håndbøger til rådighed, som kan trækkes over i jeres system og præsenteres som I ønsker det. De kan fx være på et intranet eller i en app.

Vi kan levere de rå data, og det er jeres opgave at håndtere og præsentere dem hos jer.

Sidernes indhold vedligeholdes stadig på degoan.dk.

Udtræk af data

Hvis din virksomhed ønsker at kunne trække data ud af vores system i en struktureret form, så kan der på samme måde sættes en URL op, som giver adgang til at trække indholdet på håndbøgernes sider i en struktureret form, fx som XML eller JSON, hvor der - udover selve teksten - kan indlejres data om placeringen af temaer og sider, og fx links til dokumenter og billeder.

Dette vil gøre det muligt at lave et "teknisk" udtræk at en håndbog, sålede at den fx kan genskabes i et andet system.

Det er selvfølgelig også muligt at lave en PDF af enhver tilgængelig håndbog ved at gemme den printervenlige version som en PDF fra en browser.

Søgning i håndbogen

Din virksomhed ønsker måske et søgefelt på jeres intranet, hvor medarbejderne kan søge i personalehåndbogen.

Feltet oprettes dér, men trækker på data fra degoan.dk.

Resultaterne kan præsenteres i virksomhedens egne systemer (jvf. ovenfor) eller på degoan.dk med direkte vej videre til håndbogssiderne inde på degoan.dk.

 

Teknisk

Vi anbefaler at en integration ikke gøres for kompleks. Vi taler ikke voldsomt følsomme data, og vi sørger selvfølgelig for et fornuftigt sikkerhedsniveau, således at der er meget lille risiko for misbrug.

Integrationen kan ofte blive enkel at lave, og vil typisk kun kræve få udviklingstimer for os såvel som jer.

Hvis din virksomhed viser vores indhold inde i jeres systemer - intranet, apps eller andet - er det jeres opgave at sikre, at det ikke kan ses af andre end de medarbejdere, der er betalt licens for.

Drupal-moduler

Drupal - som er open souce-systemet bag degoan.dk - har et meget omfattende økosystem af moduler, og der findes både i kernen og i tillægsmoduler integrationsmuligheder vha SOAP, XML-RPC, REST og andre web-services eller grænseflader. Disse muligheder kan selvfølgelig udnyttes, hvis der er specifikke krav fra en kunde, men vi foretrækker normalt at arbejde med relativt simple JSON-udtræk.

Sikkerhed

Sikkerheden kan være alt fra at matche IP-numre over tokens eller secrets til brug af auth-headere - enten eller eller både og. Som allerede nævnt, så foretrækker vi enkle løsninger, men imødekommer selvfølgelig gerne specielle behov hvis det er teknisk muligt og indenfor rimelighedens grænser hvad angår udviklingstid.

Normalt vil jeres system pushe data til Degoan, og Degoan trækker ikke data direkte fra jer, så der skal ikke gives adgang til dem eller eksponeres data, hvilket øger sikkerheden betragteligt.

Intet generelt API

Der er altså ikke et egentligt API og heller ikke planer om at lave et. Ovenstående integration giver rigeligt med muligheder med en langt mindre arbejdsindsats.

Hvis et universelt API skal kunne imødekomme alle potentielle behov, vil det være en meget stor udviklingsopgave, som slet ikke er nødvendig for at lave simple integrationer som skitseret ovenfor.

 

Omkostninger

Udgangspunktet er, at din virksomhed betaler for udvilkingen af integration, der er direkte rettet mod jer. Hvis vi vurderer at en funktion kan bruges af andre, så bidrager vi til udviklingsomkostningerne.

Vi giver selvfølgelig gerne et tilbud på en integration efter at vi i fællesskab har specificeret den i detaljer.