Hvor ofte skal der betales?

Når abonnementet er betalt, løber det i et år. Abonnementet fortsætter, indtil det siges op med to måneders varsel.

Hvis der i en abonnementsperiode bestilles yderligere licenser, betales der forholdsmæssigt for disse licenser til periodens udløb. I næste abonnementsperiode tælles alle licenser med i det årlige abonnement.

Man kan også vælge at betale pr. måned - her tillægges dog et administrationsgebyr.